Hemelwater afkoppelen riolering, zo doet u dat !

De gemeente Laren voert een verplicht afkoppelproject van het hemelwater uit. Door minder hemelwater in het riool te lozen wordt voorkomen dat riolen overbelast raken tijdens hevige regenbuien. Minder water in het riool heeft weer tot gevolg dat de kans op wateroverlast in de straat afneemt zodat een situatie zoals onder andere in 2014 zo veel mogelijk voorkomen kan worden.
De straten stonden toen blank en het overtollige water stroomde binnen bij een aantal woningen, scholen, winkels en bedrijven met soms grote schade
tot gevolg. Wat is afkoppelen eigenlijk? En welke mogelijkheden zijn er? In deze folder leest u hier meer over.

Wat is afkoppelen?
Afkoppelen betekent het scheiden van regen- en afvalwater. Veel van het regenwater dat op straat of op het dak valt, gaat nu rechtstreeks het gemeentelijk riool in. Hier wordt het vermengd met afvalwater uit de huizen en wordt het naar de rioolwaterzuivering vervoerd. Het regenwater kan niet alleen meer via de riolering afgevoerd worden, omdat de capaciteit van het riool bij extreme regenval onvoldoende is en het water op straat blijft staan. Ook de afvoeren van daken mogen daarom niet meer op de riolering worden aangesloten, ook niet via de afvoerputjes op uw eigen terrein die aangesloten zijn op het riool.

Waarom afkoppelen?
l Door klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden.
Het rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Het is niet mogelijk om het rioolstelsel aan te passen aan deze klimaatsveranderingen. Bij hevige regenval kan het riool overbelast raken. Het water stroomt dan via de straten huizen en gebouwen in en veroorzaakt
schade aan eigendommen of het uitvallen van essentiële functies.
l Het schone regenwater wordt met afvalwater vermengd en moet dan alsnog gezuiverd worden bij de rioolwaterzuivering. Door het regenwater niet naar de zuivering te vervoeren kan de rioolwaterzuivering beter werken en zijn de zuiveringskosten lager.

Het schone regenwater wordt nu afgevoerd in plaats van dat het in de bodem wegzakt.
Regenwater afkoppelen helpt de verdroging tegen te gaan.

Hoe kunt u zelf afkoppelen?
U moet het hemelwater dat op uw dak valt afkoppelen als dat nu is aangesloten op de riolering. Het water afkoppelen kan op verschillende manieren. Om overlast voor buren te voorkomen moet het hemelwater op eigen terrein opgevangen en afgevoerd worden.
Welke methode u ook kiest, belangrijk is steeds te zorgen voor voldoende bergingsruimte voor hemelwater. Ook bij hevige regenval moet het systeem in staat zijn het water te verwerken. De berging slaat het water tijdelijk op, waarna het gebruikt kan worden of rustig in de bodem kan wegzakken. Welke methode voor uw tuin geschikt is, hangt af van de beschikbare oppervlakte, de functie van uw tuin en uw financiële mogelijkheden. Een combinatie van methodes kan ook. We noemen een aantal voorbeelden. De kosten zijn afhankelijk van de oplossing die u kiest.
Waterberging in uw eigen tuin. U kunt helpen door het regenwater van uw dak in uw eigen tuin te bergen. Hiervoor is een infiltratievoorziening nodig. Er zijn oplossingen die u op een eenvoudige manier in uw tuin kunt toepassen. Via een gootje kan het regenwater naar elk gewenst punt in de tuin worden gevoerd. Aan het eind van het gootje moet een
kleine verlaging worden aangebracht om de regen te kunnen bergen, voordat het in de infiltratievoorziening kan wegzakken.

Verlaging in de tuin
Het regenwater kan via een gootje naar een verlaagd deel in de tuin worden geleid. Dit kan bijvoorbeeld een verlaagd gazon, greppel, grindvlak of terras zijn.

Infiltratiekrat of infiltratiebuis
Een kunststof infiltratiekrat of infiltratiebuis met anti-worteldoek er omheen kan in de grond worden ingegraven. Het regenwater kan via een afvoerleiding naar een krat of buis worden geleid en van daaruit in de bodem wegzakken. Er zijn kratten en buizen met verschillende afmetingen. Er is dus altijd een passende oplossing om het water van uw dak te bergen. Ook combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld een verlaging plus een grindkoffer.
Extreme neerslag
Houd er rekening mee dat uw nieuwe hemelwatervoorziening in extreme situaties niet groot genoeg is om al het hemelwater te bergen. Zorg er daarom voor dat het
overtollige water niet tegen uw woning kan komen te staan of naar de buren
stroomt.
Schoon regenwater
Kies bij het aanbrengen van voorzieningen en bij het gebruik van schoonmaken onkruidbestrijdingsmiddelen voor milieuvriendelijke middelen of materialen.
Bij de toepassing van infiltratievoorzieningen zakt het regenwater in de bodem. Het regenwater moet zo schoon mogelijk de grond in gaan, daarom moet verontreiniging
van het water worden voorkomen. Sommige bouwmaterialen kunnen het water verontreinigen. Wanneer metalen zoals zink, koper en lood in contact komen met regenwater komen kleine metaaldeeltjes in het water terecht. Deze metaaldeeltjes zijn slecht voor de waterkwaliteit. Ook de schoonmaak- en onkruidbestrijdingsmiddelen, die u op uw terras of in uw tuin gebruikt, komen in het water terecht.
Hoeveel ruimte heeft u nodig?
Per vierkante meter dakoppervlak moet minimaal 40 liter berging gerealiseerd worden. Dat kan zowel boven- als ondergronds. De ruimte die u nodig heeft hangt dus af van de grootte van uw dak en de oplossing die u kiest.

Kijk voor voorbeeldberekeningen op www.laren.nl

Tips
l Gebruik een regenton met een overloop op een infiltratievoorziening. Hierdoor is het regenwater ook te gebruiken voor het water geven van planten of het wassen van de auto.
l Plaats een bladvanger onderaan de regenpijp. Dit voorkomt verstopping door blad en het kan als overloop dienen als de ondergrondse infiltratievoorziening vol is.
l Gebruik een zandvang om zand en ander vuil op te vangen. Deze zorgt ervoor dat de ondergrondse infiltratievoorziening niet dicht gaat zitten. Hier zijn speciale putjes voor verkrijgbaar.
l Vraag samen met meerdere buren een offerte aan. Hierdoor kan de aannemer werkzaamheden combineren en een goedkopere aanbieding doen.
l Zorg voor een goede gecontroleerde bovengrondse overstort.

Advies of meer informatie
Meer informatie over het verplicht afkoppelproject vindt u op www.laren.nl. Wilt u advies over over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een bouwaannemer, loodgieter of hovenier. Neem bij een afspraak gegevens mee zoals een plattegrond van uw perceel waarop de bebouwing op uw perceel staat aangegeven en een tekening van de riolering.

Vorstelijke Tuinen · Persoonlijk en Bekwaam