Privacy Statement

 

Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoekersgegevens
Wanneer u deze website bezoekt, wordt bepaalde informatie (zoals uw IP-adres, domeinnaam, de pagina’s die u op onze website bezoekt, etc.) automatisch geregistreerd. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en enkel voor statistische doeleinden gebruikt.

Cookies
De website www.vorstelijketuinen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon te herleiden zijn. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonsgegevens
U kunt onze website anoniem bezoeken, dus zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij wij wel om bepaalde persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor informatie te verwerken. De informatie dieHoveniersbedrijf Alexander Westland BV in dat geval verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) te kunnen voldoen. Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV zal de verzamelde gegevens nooit verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden.
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van bezoekers te beschermen. Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking worden gesteld, met elkaar in verband worden gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient – voordat persoonsgegevens worden verwerkt – de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en moet ook het doel waarvoor de gegevens verzameld worden, worden meegedeeld (artikel 33). Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp.html
Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Informatie van derden
De website van Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV liggen. Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV is niet verantwoordelijk voor de privacyaspecten van deze websites. Deze privacy statement is alleen van toepassing op de website van Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV.

Wijzigingen
Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Privacy Statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

DISCLAIMER
Wij bedanken u voor uw bezoek aan www.vorstelijketuinen.nl. Deze website is eigendom van Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV, ingeschreven onder KvK nummer: 52901777.
Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is en correct wordt weergegeven.
Niettemin geeft Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV.

Hoveniersbedrijf Alexander Westland BV is niet aansprakelijk voor schade – hoe dan ook ontstaan – welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.
Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs als u deze meldt via: info@vorstelijketuinen.nl

Vraag offerte aan

Vraag hieronder vrijblijvend een offerte aan voor uw groene project. Binnen 48 uur nemen wij contact met u op.